Linjefagene

Linjefagene er i vores skema placeret om eftermiddagen 2 dage om ugen med hhv 3 og 2 lektioner.

Linjefagene er her hvor du har mulighed for at fordybe dig i noget du har særlig interesse i, eller som er et led i dit senere uddannelsesvalg. Du kan prøve noget helt nyt, eller du kan dyrke den interesse som du har med hjemmefra.

Der er mulighed for i løbet af året at vælge mellem følgende linjefag:

  • Idræt
  • Mad til mennesker
  • Motorcross og motorlære
  • Håndværk
  • Medie
  • Musik
  • Billedkunst
  • Klar til fremtiden
  • Adventure
  • Social- og sundhedsfag
Made by Outsource dk