Det boglige

På Sdr. Feldings Efterskole lægger vi ekstra vægt på fagene dansk, engelsk og matematik. Ligemeget hvilken ungdomsuddannelse du vælger efter dit efterskoleophold, vil disse tre fag være centrale for dig.

I fagene dansk, engelsk og matematik er I inddelt i hold på 6-10 elever, der er på samme faglige niveau. Det giver både lærer og elever bedre tid og mulighed for at arbejde i dybden. Og efterhånden som I udvikler jeres færdigheder, kommer I på nye hold, så I hele tiden følges ad.

”Det synes jeg er rigtig godt; så er man ikke så mange i klassen, og vi lærer meget nemmere. Og efterhånden som man bliver bedre, kan man skifte til et hold på et højere niveau”

Mike 

Tysk og Fysik/Kemi er valgfrie fag. Disse to fag er placeret i vores valgfagsblokke og kan altså vælges til ,hvis man f.eks. ønsker en fuld FSA efter 9. kl. eller 10 kl.

Herudover er der en samfundsfagsblok og naturfag som er obligatoriske fag for 8. kl. og 9. kl.

For at vi i fællesskab med dig og dine forældre kan flytte dig fagligt, er det afgørende, at du har motivation for at blive undervist og mod til at sige ja til det arbejde som følger.

Made by Outsource dk