Social- og sundhedslinjen

På SFE oplever eleverne at skulle bo og færdes i tæt fællesskab med de øvrige elever.  De lever et 10. skoleår med klart definerede regelsæt, og under hensyntagen til hinanden.

Når skoleåret er omme, skal de have truffet valget om, hvad deres næste skridt ud i voksenlivet skal være.

De skal i undervisningen på Social- og Sundhedslinien, forberedes til at træffe dette valg. 

Vi arbejder med emner som Livsstil & livskvalitet, Moral & Etik, Seksuel sundhed, KRAM (kost – rygning – alkohol – motion), personlig hygiejne, handling & konsekvens, uddannelses- og karrierevalg, - samt alt det der bevæger sig i hovederne på unge mennesker, som står på trinbrættet til voksenlivet, - væk fra forældrenes og efterskolens beskyttende rammer.

Der vil undervejs være samarbejde med de øvrige 10. kl. liniefag, således at sammenholdet styrkes og udbyttet højnes for hele holdet.  Der veksles mellem praktisk arbejde, fysisk aktivitet og teoretisk gennemgang af emnerne.

Eleverne skal lære at lytte, undres og blive nysgerrige, og herigennem søge og erhverve ny viden, - alt sammen med det formål at træffe brugbare og holdbare valg for deres individuelle fremtid.

Made by Outsource dk