Mad til mennesker

Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver forberedt til at kunne klare den daglige husholdning med planlægning, indkøb, madlavning og hygiejne, så de er rustet til at skulle flytte hjemmefra og klare sig selv. Herudover skal de, via undervisningens indhold, opnå færdigheder og indsigt i behandling af råvarer og fremstilling af forskellige typer af mad.

Gennem praktiske eksperimenterende og skabende opgaver skal eleverne have mulighed for at udvikle selvværd og livsglæde, så de i fællesskab med andre og hver for sig får lyst til og bliver i stand til at tage stilling og handle i hjem og samfund.

Vælger eleven ”Mad til Mennesket” linjen hele året, kan faget afsluttes med FSA-prøve.

Made by Outsource dk