Håndværkerlinjen

Formålet med undervisningen er at give eleverne håndværksmæssige kundskaber og færdigheder, som gør dem i stand til at fremstille brugbare ting, som f.eks. møbler eller pyntegenstande samt udføre reparationer.

 Undervisningen vil omfatte konstruktion, reparation og vedligeholdelsesarbejder af for eksempel: Bygninger, møbler og små anlægsopgaver, så eleven derved lærer grundlæggende kundskaber og færdigheder indenfor vedligeholdelse af egen bolig.

 Bygning af redskabsskure, cykelskure og lignende vil indgå i undervisningen. Eleverne skal i dette tilfælde selv fremstille tegninger og indhente byggetilladelse hos myndighederne.

Eleverne udarbejder tegninger efter egne ideer eller efter lærerens oplæg.

 Faget er et praktisk fag, men meget af det eleverne lærer i fagene dansk og matematik, vil de få brug for, derved øges interessen også for de boglige fag og sammenhængen mellem teori og praksis styrkes.

Made by Outsource dk