Hvad koster det?

Som udgangspunkt betaler man selv sit efterskoleophold, men staten giver et tilskud til skolen afhængig af forældrenes indkomst.
Vores grundpris er 2.200 kr. pr. uge. Herfra trækkes tilskuddet.

Beregn hvad et ophold kommer til at koste for jer her:
Efterskolernes betalingsberegner.

Skriv forældreindtægt, husk at udfylde antal søskende, da det giver rabat, og find 'Sønder Feldings Efterskole' i drop-down menuen, og beregn jeres pris!

 

Individuel supplerende elevstøtte .

Formål med tilskuddet:
Efterskoleloven fastsætter i §§ 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle supplerende elevstøtte.

  • Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle.
  • Regler vedr. egenbetalingen og nedsættelse af egenbetaling skal respekteres.

Principper:
Individuel supplerende elevstøtte kan søges af alle, men puljen har begrænsede midler.
Det er ingen hindring at familien i forvejen modtager højeste statslige elvstøtte. Skolen vurderer tilskud ud fra de indkomne ansøgninger og de enkeltes givne omstændigheder.

Der gives tilskud til søskende.

Tildeling:
Tildeling af støtten skal være baseret på en konkret, individuel vurdering og i denne vurdering kan der indgå flere faktorer, f.eks.

  • At familiens sociale situation er præget af sygdom arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang.
  • At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
  • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selvom familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
  • Andre forhold.
  • Det skal bemærkes at ved dødsfald og skilsmisse bliver statsstøtten genberegnet, når blot man giver skolen besked.

Aftalevilkår:
Aftalen er skriftlig, og forældrene forpligtes til at meddele skolen om indtræden af forhold, som ændrer forudsætningerne for indgåelse af aftalen.

Ønsker i at søge supplerende elevstøtte henter i et ansøgningsskema her.

Herefter udfyldes dette og sendes til skolens kontor. kontor@sfeefterskole.dk

Made by Outsource dk